Nawigacja

Losowe zdjęciePrzyjazne strony

Gmina Kęsowo

Akcja PAJACYK

Szkoła bez przemocy

Interklasa

Dziecko w sieci

Nasza klasa

Kuratorium w Bydgoszczy

Statystyki

Dziennik Elektroniczny

Strona logowania


Kliknij aby się zalogować


Office365

Strona logowania


Kliknij aby się zalogować


Gazetki szkolne

Informacje dniaDzisiaj jest
Środa 17 Lipca 2024
.

Imieniny obchodzą:
Aneta, Bogdan, Aleksy, Jadwiga, Martyna
Pogoda na dziś:

W tej chwili naszą witrynę odwiedza 10 gości

Kalendarz

<< Kwiecień 2023 >>
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Projekt RNS

Projekt RNS

Szczegóły dotyczące projektu w zakładce Projekty zewnętrzne oraz po kliknięciu tutaj.

'

Indywidualizacja

PROGRAM INDYWIDUALIZACJI PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

W ramach projektu „Program Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w roku szkolnym 2010/2011 w naszej szkole odbywają się następujące  zajęcia:

 

1.   Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu
i pisaniu – Ewa Wróblewska

 

Zajęcia adresowane są w szczególności do dzieci z trudnościami z zakresu edukacji polonistycznej na pierwszym etapie kształcenia.

Treści kształcenia mają charakter wspierający, celem prowadzenia ich jest uzupełnianie poszczególnych partii materiału dodatkowymi ćwiczeniami. Mają również charakter propedeutyczny, czyli przygotowujący do podjęcia nauki w kolejnej klasie. Treści kształcenia mają też charakter stymulujący, pobudzają rozwój umysłowy dziecka oraz wzbudzają pozytywną wiarę w jego możliwości.
Celem przewodnim zajęć ma być usprawnianie mowy dzieci i zapobieganie trudnościom związanym z czytaniem, pisaniem i wypowiadaniem się.

 

 

2.   Terapia logopedyczna – Renata Katulska

 

Uczestnikami zajęć logopedycznych są uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej, których objęto indywidualizacją na podstawie obserwacji nauczycieli i logopedycznych badań przesiewowych, miały one na celu rozpoznanie u uczniów trudności w nauce, w obszarze języka mówionego  pisanego.

Cele terapii: reedukacja wad wymowy, rozwijanie wrażliwości językowej, usuwanie niepłynności mowy, usprawnianie technik czytania i pisania, profilaktyka ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się.
W zajęciach przede wszystkim bawimy się, dmuchamy i parskamy, śpiewamy. Ćwiczymy buzie i języki, nasłuchujemy i powtarzamy. Czasem piszemy po suficie, niekiedy po plecach. Rytmicznie maszerując, bez zająknięcia czytamy i deklamujemy. Mam nadzieję, że zabawa zamieni porażki w sukces.

 

 

3.   Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne „Spójrz inaczej” – Maria Szweda

 

Zajęcia mają na celu wspieranie rozwoju osobowości dzieci przez zdobywanie przez nie ważnych umiejętności psychospołecznych: 

         - współdziałania i życia w grupie,

         - rozpoznawania własnych i cudzych uczuć,

         - konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,

         - wzmacniania poczucia własnej wartości u dzieci,

         - kształtowanie umiejętności troszczenia się o własne zdrowie.

         Zajęcia odbywają się w kręgu, prowadzone są metodami aktywnymi/ gry, zabawy, scenki, drama, burza mózgów, rysunki, dyskusja/.  Odbywają się raz w tygodniu na wydzielonej godzinie.

         W trakcie zajęć zachęca się dzieci do refleksji nad własnymi spostrzeżeniami z jakiejś sytuacji i do dzielenia się swoimi uczuciami
i myślami z wybranym rówieśnikiem lub całą grupą. Sami także mówią
o tym, co przeżywają w danej sytuacji. Czasami inspiracją do refleksji jest odgrywanie scenek dotyczących sytuacji, w których dzieci się znajdowały lub mogą się znaleźć.

         Na zajęciach dzieci uczą się przedstawiać własne odczucie, spowodowane zachowaniem innej osoby oraz życzeń i wymagań, zamiast oskarżenia i pouczenia. Istotne jest również, na co zwraca się uwagę podczas zajęć to opanowanie zasad asertywności i procedur rozwiązywania konfliktów. Umiejętności te służą korygowaniu niepożądanych zachowań dziecka.

 

 

4.   Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych  - przyrodnicze – Jadwiga Kalisz                      

                                 

Grupa dziewcząt z klas I-III uczestniczy w zajęciach przyrodniczych. Uczennice wzbogacają swoją wiedzę i rozwijają zainteresowania. Prowadzą obserwacje w terenie, poszukują informacji wykorzystując dostępne środki przekazu. Wzbogacają kącik przyrodniczy, przeprowadzają doświadczenia, wspólnie bawią się i uczą. Wykonują prace plastyczno- techniczne związane z tematyką przyrodniczą, posługując się przy tym różnymi technikami. Uczą się szacunku do przyrody i dostrzegają jej piękno.

 

 

5.   Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy – Dariusz Szulc

 

Po wcześniejszych badaniach na zajęcia zakwalifikowano 11 uczniów z wadami postawy. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po godzinie lekcyjnej, we wtorki od 9.55 do10.40. Na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej dzieci poznają ćwiczenia mające zapobiegać powstawaniu zaburzeń statyki ciała poprzez wyrównywanie deficytu ruchu oraz wyrównywanie zaburzeń rozwoju motoryczności, a z drugiej strony korygować te zaburzenia i przeciwdziałać ich utrwalaniu oraz pogłębianiu się. Dzieci na zajęcia przychodzą chętnie, a podczas zajęć doskonale się bawią.   

 

 

6.   Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów  szczególnie uzdolnionych matematycznie – Hanna Malcahn  

 

Na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie uczęszcza 8 uczniów- z klasy II i III. Celem zajęć jest pobudzanie aktywności umysłowej, przyzwyczajanie się do samodzielnego rozwiązywania problemów, zadań z wykorzystaniem posiadanej wiedzy oraz doskonalenie koncentracji i uwagi. Na zajęciach uczniowie rozwijają twórcze działania i samodzielność oraz przygotowują się do konkursu matematycznego. Poznają różne sposoby i metody rozwiązywania zadań. Dużym powodzeniem cieszą się fiszki autokorektywne. Zajęcia przebiegają w miłej i sympatycznej atmosferze. Dzieci są bardzo zainteresowane
i zaangażowane, co bardzo cieszy.

 

 

7.   Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – Wioletta Malcahn

                                                                                               

Na zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych uczęszcza 8 uczniów z klas 1-3. Skierowane są one do grupy dzieci, która mimo wysiłku napotyka na trudności podczas rozwiązywania zadań. Program tych zajęć oraz metody pracy dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka. W trakcie prowadzonych gier i zabaw stwarzane są różnorodne sytuacje zadaniowe, w których dzieci manipulują, np. liczmanami i gromadzą w ten sposób doświadczenia niezbędne do rozwijania myślenia, budowania pojęć liczbowych, sprawności rachunkowych i kształtowania umiejętności matematycznych. Zajęcia mają pomóc w lepszym rozumieniu sensu zadań matematycznych oraz wzroście własnych możliwości poznawczych i wykonawczych. 

 

 

8.   Zajęcia socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych  - Ewelina Koślińska

Wygenerowano w sekund: 0.01
50,737,462 unikalne wizyty