Nawigacja

Losowe zdjęciePrzyjazne strony

Gmina Kęsowo

Akcja PAJACYK

Szkoła bez przemocy

Interklasa

Dziecko w sieci

Nasza klasa

Kuratorium w Bydgoszczy

Statystyki

Dziennik Elektroniczny

Strona logowania


Kliknij aby się zalogować


Office365

Strona logowania


Kliknij aby się zalogować


Gazetki szkolne

Informacje dniaDzisiaj jest
Poniedziałek 15 Lipca 2024
.

Imieniny obchodzą:
Dawid, Henryk, Włodzimierz, Iga
Pogoda na dziś:

W tej chwili naszą witrynę odwiedza 7 gości

Kalendarz

<< Lipiec 2023 >>
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Projekt RNS

Projekt RNS

Szczegóły dotyczące projektu w zakładce Projekty zewnętrzne oraz po kliknięciu tutaj.

'

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej

Uczniu, rodzicu, nauczycielu, to musicie wiedzieć przed pierwszym dzwonkiem. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z "Niezbędnikiem dla ucznia, rodzica i nauczyciela na rok szkolny 2015/2016 – zanim pójdziemy do szkoły", przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

 

Uczeń najmłodszy

 1. Pięciolatki w przedszkolach będą uczyć się obowiązkowo i za darmo języka obcego.
 2. Uczniowie klasy I i II szkoły podstawowej otrzymają bezpłatnie podręcznik „Nasz elementarz” (klasa I) i „Nasza szkoła” (klasa II), podręcznik lub inny materiał edukacyjny do języka obcego nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe do edukacji wczesnoszkolnej.
 3. Od 1 września 2015 r. dziecko 4-letnie, a od 1 września 2017 r. również dziecko 3-letnie ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Zapewnienie warunków do realizacji tego prawa jest obowiązkiem gminy.

Uczeń niepełnosprawny

 1. Uczniowie niewidomi, słabowidzący, mający trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym uczniowie niesłyszący i słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją, otrzymają bezpłatne adaptacje podręczników „Nasz elementarz” (klasa I SP) i „Nasza szkoła” (klasa II SP) opracowane na zlecenie i ze środków finansowych MEN.
 2. Uczniowie niewidomi i słabowidzący otrzymają bezpłatne adaptacje podręczników dostępnych na rynku, opracowane na zlecenie i ze środków finansowych MEN (zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez szkołę do Ośrodka Rozwoju Edukacji); organy prowadzące szkoły, do których uczęszczają uczniowie niewidomi i słabowidzący mogą otrzymać od MEN dodatkowe środki finansowe na wydruk podręczników i książek pomocniczych dla tych uczniów (zawierają w tym celu odpowiednio porozumienia lub umowy z MEN).
 3. Uczniowie niepełnosprawni z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymają dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” (z wyjątkiem uczniów, którzy dostaną darmowe podręczniki).
 4. Nie będzie wymagana opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeśli rodzice dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, złożą wniosek o edukację poza przedszkolem lub szkołą.
 5. Niepełnosprawny wychowanek innej formy wychowania przedszkolnego ma prawo do kształcenia specjalnego.
 6. Szkoły będą mogły prowadzić naukę języka migowego.
 7. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niezależnie od rodzaju szkoły lub oddziału, do którego będą uczęszczać – obowiązkowo będą uczyć się jednego języka obcego nowożytnego (a nie dwóch). Natomiast, jeśli będą chcieli, będą mogli uczyć się drugiego języka obcego nowożytnego. Będzie to zatem możliwość, a nie jak obecnie obowiązek.
 8. Od 1 stycznia 2016 r. w przedszkolach i szkołach, w których uczą się uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, obowiązkowe będzie dodatkowe zatrudnianie nauczycieli z kwalifikacjami w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalistów, asystenta nauczyciela (w przypadku klas I-III szkoły podstawowej) lub pomocy nauczyciela.

Uczeń w przyjaznej i bezpiecznej szkole

 1. Poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią – to główny cel programu „Bezpieczna+”. W 2015 roku na realizację programu rząd przeznaczył 15 mln zł. Na każdy kolejny rok (2016-2018) zostanie przeznaczone po 20 mln zł.
 2. Od 1 września 2015 r. ze szkolnych sklepików zniknie śmieciowe jedzenie. Na terenie szkoły lub placówki będą mogły być sprzedawane wyłącznie produkty spełniające określone wymagania.
 3. W roku szkolnym 2015/2016 zostaną udostępnione na otwartej platformie bezpłatne e-podręczniki przeznaczone do 14 przedmiotów ogólnokształcących na wszystkich etapach edukacyjnych (62 e-podręczniki w podziale na kolejne klasy szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej). E-podręczniki będą dostępne online, w każdym miejscu i każdym czasie dla uczniów, nauczycieli i wszystkich innych osób zainteresowanych korzystaniem z nich. Będą działać na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych.
 4. Ponad 10 tys. szkół złożyło wnioski w ramach programu „Książki naszych marzeń”. Łączna kwota dotacji z budżetu państwa to ponad 16 mln zł. Za te pieniądze szkolne biblioteki będą kupować książki wybierane przez uczniów, bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata.
 5. Uczniowie klas III szkoły podstawowej oraz klas III ogólnokształcącej szkoły muz. I st., a także uczniowie, którzy kontynuują naukę według nowej podstawy programowej na poziomie klasy IV technikum otrzymają w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych (pomoc będzie przysługiwała uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł oraz uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne).
 6. W 2015 r. uczniowie z rodzin dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi mają prawo do zasiłku losowego na cele edukacyjne lub do wyjazdu edukacyjno-terapeutycznego albo nieodpłatnych zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych.
 7. Uczeń nie musi być zwolniony z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego – może być zwolniony z wykonywania tylko niektórych ćwiczeń lub grup ćwiczeń, wskazanych przez lekarza.
 8. Uczeń-cudzoziemiec będzie miał prawo przystąpienia do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do jego potrzeb (m.in. dostosowany arkusz egzaminacyjny, wydłużony czas  przeprowadzania egzaminu, możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego).
 9. Absolwent-cudzoziemiec będzie miał prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego (z wyjątkiem języka polskiego i języka obcego nowożytnego) w warunkach dostosowanych do jego potrzeb.
 10. Prace maturalne uczniów ze zdiagnozowaną dyskalkulią będą sprawdzane centralnie w zespole egzaminatorów z udziałem specjalisty–terapeuty z zakresu dyskalkulii i akalkulii.
 11. Dla uczniów przechodzących do innej szkoły (tj. zmieniających szkołę tego samego lub innego typu) zostały określone zasady dotyczące uzupełniania różnic programowych.

 

Pełną treść komunikatu można przeczytać na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszcz pod adresem:

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=2&item=50&page=5631

 

lub na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/uczniu-rodzicu-nauczycielu-to-musicie-wiedziec-przed-pierwszym-dzwonkiem-niezbednik-men.html

 

"Niezbędnik" można również pobrać tutaj.

Wygenerowano w sekund: 0.01
50,691,247 unikalne wizyty